fbpx

Våre tjenester innen asfaltering

Vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler og parkeringsplasser til asfaltering av veier, fortau, p-hus og hullapping for både bedriftskunder og privatpersoner i Østfold og Akershus.

Asfaltering av gårdsplasser og parkeringsplasser

En asfaltert gårdsplass er praktisk, enkel og slitestrek. Asfalt er tilnærmet vedlikeholdsfritt i en svært lang periode og svært enkelt å holde ren.

Asfaltering av vei og gangsti

Asfaltering av vei, gangsti eller parkeringsplass i bolig område eller rundt et borettslag er både pent og praktisk.

Asfaltering av innkjørsel

Å asfaltere innkjørsel til eks. Garasjen eller gårdsplassen er både billig, estetisk og er tilnærmet vedlikeholdsfritt.

Håndlegging av asfalt

Asfalt legges normalt ved hjelp av egne maskiner, men I noen tilfeller kan det være behov for å asfaltere på steder der man ikke kommer til med maskiner. Vi utfører gjerne krevende asfaltjobber der ankomst er vanskelig.

Grunnarbeide og graving

Noen ganger kan det være behov for å gjøre litt forarbeide før selve asfalteringen. Vi utfører masseutskifting og fundamentering av gårdsplasser, veier og p-plasser.

Kantsteinsetting

Noen ganger må man gjøre litt forarbeide før selve asfalteringen. Vi gjennomfører derfor også graving og kantsteinsetting, slik at du bare behøver å forholde deg til en entreprenør.

Informasjon og Råd om asfalt

Det er viktig for oss at du som forbruker har god og riktig kunnskap om hva det innebærer å legge et asfaltdekke og hvordan du behandle det. Vi har derfor her samlet litt informasjon og råd til deg som vil legge asfalt.

Gratis befaring og tilbud på asfaltering.

Ta kontakt med oss i dag for gratis befaring og pris tilbud på asfaltering.