fbpx

Våre tjenester innen asfaltering

Vi asfalterer alt fra gårdsplasser, oppkjørsler og parkeringsplasser til asfaltering av veier, fortau, p-hus og hullapping for både bedriftskunder og privatpersoner i Østfold og Akershus.

Asfaltering av gårdsplasser og parkeringsplasser

En asfaltert gårdsplass er praktisk, enkel og slitestrek. Asfalt er tilnærmet vedlikeholdsfritt i en svært lang periode og svært enkelt å holde ren.

Asfaltering av vei og gangsti

Asfaltering av vei, gangsti eller parkeringsplass i bolig område eller rundt et borettslag er både pent og praktisk.

Asfaltering av innkjørsel

Å asfaltere innkjørsel til eks. Garasjen eller gårdsplassen er både billig, estetisk og er tilnærmet vedlikeholdsfritt.

Håndlegging av asfalt

Asfalt legges normalt ved hjelp av egne maskiner, men I noen tilfeller kan det være behov for å asfaltere på steder der man ikke kommer til med maskiner. Vi utfører gjerne krevende asfaltjobber der ankomst er vanskelig.

Grunnarbeide og graving

Noen ganger kan det være behov for å gjøre litt forarbeide før selve asfalteringen. Vi utfører masseutskifting og fundamentering av gårdsplasser, veier og p-plasser.

Kantsteinsetting

Noen ganger må man gjøre litt forarbeide før selve asfalteringen. Vi gjennomfører derfor også graving og kantsteinsetting, slik at du bare behøver å forholde deg til en entreprenør.

Gratis befaring og tilbud på asfalteringer.

Ta kontakt med oss i dag for gratis befaring og pris tilbud på asfaltering.